Uncategorized

Kenmerken van de Anglicaanse kerk: oorsprong en volgelingen

todayAugust 12, 2023 8

share close

Lang voor het begin van de protestantse beweging op het Europese grondgebied gingen er al hervormingsgezinde ideeën rond onder de inwoners van Engeland, want tijdens de Middeleeuwen was de dictatuur van de Roomse kerk behoorlijk rigide. Naast onderdrukking en inmenging in het privéleven regeerde de kerk feitelijk over de staten en nam actief deel aan politieke spelletjes.

De ontwikkeling van economische relaties vereiste een verandering in de lijn van interactie tussen kerk en wereldlijke autoriteiten, waarbij niet alleen sociale maar ook religieuze problemen werden opgelost. Op basis van de opvallende verschillen tussen de canonieke teksten en hun interpretatie in de persoon van de kerkelijke ambtsdragers in de vijftiende eeuw, verscheen er een nieuwe religieuze gemeenschap – de Anglicaanse Kerk https://znaki.fm/nl/teams/anglicaanse-kerk/.

Kenmerken van de Anglicaanse Kerk

In tegenstelling tot andere protestantse bewegingen behield de nieuwe Kerk van Engeland de belangrijkste tradities – bijvoorbeeld in de kwestie van de opvolging van de kerkelijke hiërarchie. Bij de wijding tot een nieuw ambt is een heilig sacrament met gebed en aanroeping van de Heilige Geest verplicht. Zo werd op aandringen van Elizabeth I het zogenaamde boek van het Anglicaanse geloof opgesteld en goedgekeurd, dat slechts negenendertig artikelen bevat en de basisdogma’s van het nieuwe geloof schetst. Maar tegelijkertijd zorgt de lengte van de hoofdpunten voor de mogelijkheid van dubbelzinnige interpretaties, die nog steeds onderwerp van discussie zijn. Interessant is dat de Britse vorsten de ambtseed afleggen op deze code van dogma’s.

Fundamentele dogma’s

De grondslagen van de Anglicaanse kerk waren niet zo categorisch als in andere landen van Europa. Je kunt er heel duidelijk de politieke trends van de zestiende eeuw in terugvinden. De belangrijkste verworvenheid van de nieuwe kerk is onafhankelijkheid van het Vaticaan. Het hoofd was geen geestelijk leider, maar de vorst zelf. Het monnikendom werd ook niet erkend, en het was nodig om de ziel te redden, niet door afstand te doen van wereldse zaken, maar door persoonlijk geloof. Deze benadering hielp om de schatkist van het land te spekken – parochies en kloosters werden beroofd van hun bezittingen ten gunste van de staat.

Een andere bijzonderheid van de Anglicaanse kerk is de erkenning van slechts drie sacramenten – Boete, Doop en Communie. En ondanks de reformistische tradities werd de verering van iconen in de kerken toegestaan, evenals het gebruik van orgelmuziek.

Het belangrijkste wapenfeit van de nieuwe kerk was het besluit om de eredienst in de moedertaal van de parochianen te houden en om de Bijbel uit te geven – in tegenstelling tot het katholicisme, waar overal uitsluitend Latijn wordt gebruikt.

Kerk en staat

Op een bepaald moment in de ontwikkeling wordt elke religie geconfronteerd met de noodzaak om kerk en wereld te scheiden. In Engeland is de kerkelijke gemeente in feite een ander staatsorgaan – dit rekening houdend met het feit dat het land seculier is.

Volgens de normen van de Church of England is de heersende monarch niet alleen wettelijk het hoofd, maar kan hij ook bisschoppen en een aartsbisschop benoemen. De meeste bisschoppen zijn bovendien lid van het Hogerhuis. De vorst kan de kerkelijke inkomsten controleren, dogmatische geschillen beslechten en bisdommen inspecteren. Veranderingen in kerkelijke canons vinden alleen plaats na overeenstemming in het parlement.

Nu is de Anglicaanse kerk vrij wijdverspreid in de wereld – meer dan negentig miljoen gelovigen tellen haar parochies, en het aantal aanhangers van deze tak van het christendom blijft groeien.

Written by: z999fm

Rate it

Similar posts

Uncategorized

Коэффициенты Ставок На Спорт: Виды, Значение И Примеры Расчето

Коэффициенты Ставок На Спорт: Виды, Значение И Примеры РасчетовЛучшие Ставки На Спорт Сегодня: На Что Ставить СегодняContent🏆 Какие Существуют Стратегии Для Использования Коэффициентов? Ставки На Тотал В ТеннисеОзнакомительный Первый Пост СтавкиВарианты Коэффициентов В Букмекерских КонторахОсновные Вопросы И Ответы О Ставках На СпортСтавки На СтатистикуНаличие Ставок На КиберспортСтоит Ли Пользоваться Стратегиями Ставок […]

todayFebruary 22, 2024

Uncategorized

Коэффициенты Ставок На Спорт: Виды, Значение И Примеры Расчето

Коэффициенты Ставок На Спорт: Виды, Значение И Примеры РасчетовЛучшие Ставки На Спорт Сегодня: На Что Ставить СегодняContent🏆 Какие Существуют Стратегии Для Использования Коэффициентов? Ставки На Тотал В ТеннисеОзнакомительный Первый Пост СтавкиВарианты Коэффициентов В Букмекерских КонторахОсновные Вопросы И Ответы О Ставках На СпортСтавки На СтатистикуНаличие Ставок На КиберспортСтоит Ли Пользоваться Стратегиями Ставок […]

todayFebruary 22, 2024

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0%